Vekalet Bilgileri

 

AD- SOYAD                                : Av. Murat KARADAĞ

T.C.KİMLİK NUMARASI             : Lütfen hukuk büromuzla irtibata geçiniz...

BARO                                         : İstanbul Barosu

VERGİ DAİRESİ                        : Merter Vergi Dairesi

ADRES                                      : Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. General Ali Rıza Gürcan Cad. Platform Merter suites B Blok No:27/95 MERTER/İSTANBUL


VEKALETNAME NASIL ÇIKARILACAK?

Şahıs;

"Genel Avukatlık Vekaletnamesi" olarak herhangi bir notere başvuru ile çıkarılacaktır.

Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı,ehliyet ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf ile başvuru yapılacaktır. (özellikle boşanmaya dair vekalet çıkarmak istediğinizi belirtiniz- nüfus cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı gerekmektedir.)

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

18 yaşından küçük çocuklar için tanzim edilecek vekaletnamelerde, anne ve baba evli ise her ikisi birlikte küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartacaklardır. Anne ve baba evli olmasına rağmen, velayet herhangi birisine verilmiş ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır. Anne ve baba boşanmış ise velayet kimde ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır.

Vesayet altında bulunan kişiler için vasi, vasilik kararının aslı ile birlikte notere müracaat ederek, vesayeti altında bulunan kişi adına vesayeten vekaletname çıkartacaktır.

 

Şirket:

Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de yetkili şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

 Önemli Not:

Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma, mirasın reddi.

 

Çıkarılan vekaletin aslını, elden veya posta-kargo yolu ile yukarıdaki adrese ulaştırmanız gerekmektedir.