Tüketici Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin tüketici hukukundan doğan ihtilafların çözümünde, müvekkilin hukuki destek talep ettiği her aşamada özverili bir yaklaşım ile her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Bu alanda verilen hizmetler; ayıplı mal yada ayıplı hizmetten kaynaklanan ihtilafların dava veya sulh yolu ile çözümü, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşmeler, sulh görüşmeleri ve protokol hazırlanması, Tüketici şikayetleri ve bu kapsamda Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici mahkemelerinde dava açma ve dava takibini de kapsayan her türlü hukuki işlemler şeklinde özetlenebilir.