Şirketlere Hukuk Danışmanlığı

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, ilgili şirket ile aylık hukuki danışmanlık hizmet sözleşmesini onaylamasının ardından;  müvekkil şirketin taraf olduğu hukuk ve ceza davalarının takibi, sözleşme ve protokol hazırlanması, sulh görüşmelerinin yapılması, şirket  çalışanları ve 3. kişiler nezdinde hukuk ilişkilerinin düzenlenmesi, alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi vb başta olmak üzere hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuzda, müvekkil ve müvekkil adayı tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir. Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkânı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir. Dosyaların değerlendirilmesi aşamasında  ofis içi toplantılar  yapıldıktan sonra müvekkil şirket ile de temasa geçmek suretiyle en hızlı çözüm yolu uygulamaya konulur. Yapılan tüm çalışmalar belli periyotlarla raporlanıp müvekkil şirkete iletilmektedir. 

Gerekli olan durumlarda partner hukukçu ve hukuk büroları ve çözüm ortakları sayesinde, her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmetin ulaştırılmasını hedeflemekteyiz.