Şirketler Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu, birleşme/devralma, tür değiştirme, sözleşme hazırlama ve her türlü Şirketler Hukukundan doğan ihtilafların çözümünde özverili bir yaklaşım ile her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Karadağ Hukuk Bürosu, çok sayıda şirkete hukuk ve danışmanlık hizmeti vererek bu alanda uzmanlaşmıştır. Verilen hizmetler; Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık, hisse senetleri, sermaye artırımı/indirimi ile ilgili işlemler, şirket genel kurul toplantıları yapılması, mevzuata uygunluğunun denetimi ve bu konuda oluşan ihtilafların çözümü kapsamında dava açma, hukuki takip olarak özetlenebilir.