Sağlık ve İlaç Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, Sağlık ve İlaç Hukuku alanında sağlık çalışanları ve hastalar yönünden oluşan hukuki destek ihtiyacının farkındalığı ile bu alanda uzmanlaşmayı önemsemiştir.  Oluşan ihtilafların çözümünde, her aşamada özverili bir yaklaşım ile her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, özellikle sağlık personellerinin tıbbi hatalarından ve ihmallerinden doğan sorumluluk, hasta ve hekim hakları, Sağlık çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları ve Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları hususunda uzmanlaşmış kadrosu ile avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.