İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan ihtilafların çözümünde müvekkilin hukuki destek talep ettiği her aşamada özverili bir yaklaşım ile her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamayı hedef almaktadır. Bu alanda verilen hizmetler; işçinin işten çıkarılma, iş kazası ve meslek hastalıkları, haklı fesih ile iş akdini feshedilmesi sonrası işçilik alacaklarının dava veya sulh yolu ile tazmini, iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı tazminatlar, ihtar, fesih bildirimlerinin hazırlanması, somut duruma ilişkin savunma, tutanak istem yazıları, toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması, ihtilafların çözümüne ilişkin işveren ve işçi ile müzakere çalışmaları ile çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik yönünden güncel mevzuata uyumunun sağlanması ve güncel mevzuatın geliştirilmesi için akademik çalışmalar yürütme şeklinde özetlenebilir.