İdare ve Vergi Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, İdare ve Vergi Hukukundan doğan ihtilafların çözümünde müvekkilin hukuki destek talep ettiği her aşamada özverili bir yaklaşım ile her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Bu alanda verilen hizmetler; her türlü idari başvuru, itiraz ve dava takibi, vergi suç cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü, idarenin kusurundan doğan zararların tazmini için idareye başvuru ve dava sürecinin takibi olarak özetlenebilir.