Evlilik Birlikteliğinde Söylenen Sözler ve Buna Bağlı Boşanmada Kusura Dair Yargıtay Kararları

Eşe söylenen "anneannem gibisin yanıma yakışmıyorsun" "sana taktığım altınlar kefen parası olsun" gibi sözler karşı tarafı aşağılayan ve inciten sözlerdir. Söyleyen tarafın kusurlu olduğunu gösterir. Boşanma gerekçesidir. 

"...davalının davacı karısını "anneannem gibisin yanıma yakışmıyorsun" diye aşağıladığı anlaşılmıştır. TMK 175/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır."

(YARGITAY 2. HD. E: 2005/14942, K: 2005/17260, T: 12.12.2005)

"...davacıya "sana taktığım altınlar kefen parası olsun" diyen davalı koca tam kusurludur. Türk Medeni Kanununun 175/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır."

(YARGITAY 2. HD. E: 2004/13153, K: 2004/14768, T: 09.12.2004)