18 YAŞIN ALTINDA OLAN ÇOCUK MAHKEMEDE DİNLENEBİLİR Mİ?

Aşağıda yer alan yargıtay kararında görüldüğü üzere; 18 yaşın altında olan çocuk "idrak çağında" ise mahkemede dinlenilmesinde bir mani bulunmamaktadır. 

İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞU "HAKİM" DİNLEMEK ZORUNDADIR. "GEREKİYORSA" UZMAN GÖRÜŞÜ ALINABİLİR !.... Somut olayda, baba ile kişisel ilişkilerinin kaldırılması istenilen Şeyhmus 23.04.1997, Nilay ise 21.07.1998 doğumlu olup İDRAK ÇAĞINA GELDİKLERİ açıktır. Yargılamada müşterek çocuklar Şeyhmus ve Nilay SOSYAL HİZMET UZMANI VE PSİKOLOG TARAFINDAN DİNLENİLMİŞ ise de, MAHKEME HUZURUNDA HAKİM TARAFINDAN DOĞRUDAN DİNLENİLMEMİŞLERDİR. O halde, MAHKEMECE YAPILACAK İŞ; yeterli idrak gücüne sahip olduğu kabul edilen çocukların, kendilerini doğrudan ilgilendiren kişisel ilişkinin kaldırılması konusunda bizzat dinlenilerek, görüşlerini gerekçeleriyle birlikte ifade etme olanağı sağlanması; ifade edecekleri görüşlerin, çıkarlarına ters düşmediği takdirde, buna değer verilmesi ve "GEREKTİĞİNDE" Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 5 ve 6. maddesi uyarınca UZMAN BİLİRKİŞİDEN YENİDEN GÖRÜŞ ALINMAK SURETİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILIP sonucuna göre bir karar verilmesi, olmalıdır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 17.10.2012, E. 2012/2-401, K. 2012/723/ oybirliği)