İcra ve İflas Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık, İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış icra departmanı ile hizmet vermekte olup, borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti icra departmanı içinde oluşturulmuş Bilgi İşlem kadrosu tarafından detaylıca araştırılarak alacaklar tahsil edilir. Bu alandaki hizmetlerimiz, icra takibi, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işleri ile iflas erteme, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, protokol sözleşme hazırlama ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.  İcra Departmanının asli amacı; en kısa sürede ve en az masrafla tahsilatı sağlamaktır.