Hakkımızda

Karadağ Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık kurucuları, süreç içerisinde gelişen ve değişen ülke ve bölge koşullarını, ticari - sosyal hayattaki profesyonel üretim ve ilişki biçimlerini dikkatle izleyerek, avukatlık mesleğinde müvekkillerine daha iyi hizmet sunmanın profesyonelliği, ekip halinde çalışmayı ve sağlam bir alt yapıyı gerekli kıldığını fark etmişlerdir.

Karadağ Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık; değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamak, mesleki profesyonelliği yakalamak ve en nihayetinde avukatlık mesleğini en iyi şekilde icra ederek müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla ilk temellerini atmıştır.

Karadağ Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık bu güne kadar bir çok yerel şirketin yanı sıra ulusal ve uluslar arası şirketin de avukatlığını yapmış ve yapmaktadır.


Çalışma İlkelerimiz

Karadağ Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık müvekkillerinin ihtiyaçlarına odaklı, hızlı ve tatminkâr çözümleri sunmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip olması, sır saklama yükümlülüğü, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacını güden çalışma politikamız, Avukatlık Kanunu'nun genel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Hukuk Büromuzda, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir. Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkânı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir. Dosyaların değerlendirilmesi aşamasında; ofis içi toplantılar yapıldıktan sonra müvekkillerle  temasa geçmek suretiyle en hızlı çözüm yolu uygulamaya konulur.

Gerekli olan durumlarda; partner çözüm ortakları sayesinde her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmetin ulaştıılmasını hedeflemekteyiz.  


Çalışma Yöntemimiz

Müvekkil adayı ile vekalet ilişkisinin kurulmasının ardından yapılan tüm işlemler ve düzenli aralıklarla yapılan raporlamalar müvekkile mesaj ve elektronik posta sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır.

HUKUK BÜROMUZ "MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI" KAPSAMINDA OLUP BÜTÜN HAKLARINIZ KORUNMAKTADIR.