Çalışma Sistemimiz 2

Büromuza intikal eden vergi ve idare hukukundan kaynaklı davalar, hukuki meseleler Yeminli Mali Müşavir ve Bürokrat partnerlerimiz danışmanlığında çalışılmaktadır.