Bankacılık ve Finans Hukuku

Karadağ Hukuk ve Danışmanlık; Bankacılık ve Finans Hukuku alanında özellikle kredi sözleşmeleri, şirket finansmanı olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanda verdiğimiz hizmetlerin bir kısmı; Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Finansal kiralama işlemlerinin hazırlanması, İpotek ve Teminatlı işlerden doğan ihtilafların çözümü, İpotek ve Teminat işlemlerinin hukuksal düzenlenmesi, Bankalar birliği ve TMSF ile  ilgili hukuksal işlemler ve her türlü danışmanlık hizmeti olarak sayılabilinir.